Disable Preloader

Արարատի մարզ, գ. Դարակերտ

+374 44 090971

Գործառույթներ

ԸՆՏՐԱՍԵՐՈՒՄ

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ընտրասերում` դասական, քիմիական մուտագենեզի և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմամբ:

ՍԵՐՄՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի տեղական սորտերի բարձր վերարտադրության սերմերի ստացում:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության ժամանակակից տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում և ներդրում արտադրության մեջ:

ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակում և կիրառում:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սորտերի և հեռանկարային սորտանմուշների կենսաքիմիական, տեխնոլոգիական, ֆիտոպաթոլոգիական և ֆիզիոլոգիական գնահատում:

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմերի և սածիլների արտադրության իրականացում:

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գենետիկական ռեսուրսների սերմերի հավաքածուի պահպանում:

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում:

ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ

Գյուղատնտեսության բնագավառի ուսումնական հաստատությունների ուսանողների ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպում:

Մեր ծրագրերը

«Պոմիդորի հայկական արժեքավոր հինավուրց սորտերի վերականգնում և նորագույն տեխնոլոգիաներով նրանց մշակության կառավարման արդյունավետ մեթոդների մշակում»

«Պոմիդորի հայկական արժեքավոր հինավուրց սորտերի վերականգնում և նորագույն տեխնոլոգիաներով նրանց մշակության կառավարման արդյունավետ մեթոդների մշակում»

Պոմիդորի հայկական հինավուրց սորտերի մշակության տեխնոլոգիաների արդյունավետ կառավարումը նպաստել է բերքատվության բարձրացմանը, որակական ցուցանիշների բարելավմանը։

«Բանջարային մշակաբույսերի (լոլիկ, քաղցր տաքդեղ, վարունգ) օրգանական սերմերի ստացման համալիր միջոցառումների մշակում»

«Բանջարային մշակաբույսերի (լոլիկ, քաղցր տաքդեղ, վարունգ) օրգանական սերմերի ստացման համալիր միջոցառումների մշակում»

Փորձարկվել և ներդվել են օրգանական գյուղատնտեսոության մեջ թույլատրելի միջոցներ՝ հիմնական բանջարային մշակաբույսերի տեղական սորտերի էկոլոգիապես մաքուր, բարձրարժեք, մրցունակ օրգանական սերմերի ստացման համար, բաց և ծածկած գրունտի մշակության պայմաններում:

«Տեղական բանջարային մշակաբույսերի գիտականորեն հիմնավորված սերմնաբուծության միջոցառումների կազմակերպումը»

«Տեղական բանջարային մշակաբույսերի գիտականորեն հիմնավորված սերմնաբուծության միջոցառումների կազմակերպումը»

Իրականացվել է պոմիդորի, տաքդեղի, բադրիջանի և վարունգի մեծ պահանջարկ ունեցող տեղական շրջանացված սորտերի և հիբրիդների սուպերէլիտային և էլիտային սերմերի արտադրություն։

«Հայկական ծագման բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի նմուշների վերականգնում և բազմացում՝ Սվալբարդի գլոբալ սերմերի պահոցում անվտանգության նպատակով կրկնօրինակման համար»

«Հայկական ծագման բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի նմուշների վերականգնում և բազմացում՝ Սվալբարդի գլոբալ սերմերի պահոցում անվտանգության նպատակով կրկնօրինակման համար»

Վերականգնվելու են հայկական ծագման բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի արժեքավոր նմուշները, որոնց կրկնօրինակները պահպանվելու են Սվալբարդի գլոբալ սերմերի պահոցում։

«Սիդերատ բույսերի և կենսաբանական պարարտանյութերի փորձարկում, կիրառման արդյունավետության գնահատում Հայաստանում կանաչ գյուղատնտեսության խթանման նպատակով»

«Սիդերատ բույսերի և կենսաբանական պարարտանյութերի փորձարկում, կիրառման արդյունավետության գնահատում Հայաստանում կանաչ գյուղատնտեսության խթանման նպատակով»

Կանաչ գյուղատնտեսության զարգացմանը նպաստելու նպատակով ուսումնասիրվում և մշակվում են սիդերատ բույսերի և կենսաբանական պարարտանյութերի կիրառման նոր տեխնոլոգիաներ:

«Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սելեկցիոն բազայի դիվերսիֆիկացում, բնութագրում և գնահատում, տվյալների թվայնացում ու մատչելիության ապահովում սելեկցիայի խթանման նպատակով»

«Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սելեկցիոն բազայի դիվերսիֆիկացում, բնութագրում և գնահատում, տվյալների թվայնացում ու մատչելիության ապահովում սելեկցիայի խթանման նպատակով»

Տեղեկատվական համակարգի մշակումը կապահովի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի գենետիկական ռեսուրսների մատչելիությունը բոլոր օգտագործողների համար` համաձայն կենսաբազմազանության բնագավառի միջազգային կոնվենցիաների պահանջների:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

© 2019-2024 Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: